Система вищої освіти в Польщі

Система вищої освіти в Польщі перебуває в Європейській зоні вищої освіти. Разом з іншими країнами, Польща підписала Болонську Декларацію, метою якої є створення європейського простору вищої освіти. Вищі навчальні заклади Польщі використовують ECTS (Європейська кредитна Система). Ця системa впроваджена з метою полегшення процедуру порівняння рівня освіти студентів відповідно навчальним напрямкам.

Польські вищі навчальні заклади беруть участь в програмах міжнародного обміну студентами Erasmus. Додаток до диплому, що видається після закінчення навчання, полегшує визнання освіти за кордоном. Гарантія якості.Польський Державний Акредитаційний Комітет (Państwowa Komisja Akredytacyjna) працює в Польщі від 2002 року. Він здійснює перевірку та контроль якості стандартів освіти у вищих навчальних закладах Польщі, а також также служить для поліпшеняя і гарантії освітніх стандартів. Державний Акредитаційний Комітет розвиває тісне співробітництво з акредитаційними комітетами в інших країнах. Польська система забезпечення якості освіти відповідає стандартам і вимогам ENQA.

На підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про академічне взаємовизнання документів про освіту та рівноцінність ступенів N 769 від 31.05.2006, атестат про повну загальну середню освіту чи диплом бакалавра, виданий українською навчальним закладом, визнається автоматично і не потребує нострифікації.

Оплата за навчання

Для польських громадян навчання в державних вищих навчальних закладах є безкоштовним. Всі іноземні студенти оплачують навчання (безкоштовно навчаються учасники програм обміну або ті, хто вступав до вишу на тих самих засадах, як і польські громодяни). В державних і приватних ВНЗ існує можливість написати заяву до Ректора, в якій можна попросити знижку чи про можливость звільнення від оплати за навчання. Декотрі польські ВНЗ мають безплатні місця для громодян з країн, які не членами Європейського Союзу.

Навчальний рік

Навчальний рік поділений на два семестри: осінній та весняний. Осінній семестр розпочинається на початку жовтня і включає зимову екзаменаційну сесію. Весняний семестр проходить з середини лютого до середини червня, включаючи літню екзаменаційну сесію. Навчання проводиться у формі лекцій, семінарів, лабораторних робіт і дискусій. Іспити.Для того, щоб успішно закінчити семестр, студентові необхідно отримати прохідні бали на всіх іспитах. Найпоширеніша система оцінювання: відмінно (5); добре з плюсом (4,5); добре (4); задовільно з плюсом (3,5); задовільно (3); незадовільно (2). Відповідно до Європейської Kредітной Cистема ECTS, повна кількість кредитів надається за кожний предмет, незалежно від оцінок, отриманих на іспиті.


Текст доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution/Share-Alike, Перегляд історії.
Privacy Policy